Jaki był stan dróg w Polsce na koniec 2016 roku?

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na koniec 2016 roku tylko 51,8% polskich dróg znajdowało się w dobrym stanie. Pozostała część wymagała podjęcia działań naprawczych.

Raport o stanie technicznym dróg

Raport wskazuje, że aż 16,9% polskich dróg znajduje się w złym stanie. Oznacza to, że taki procent polskich dróg zakwalifikowano do klasy D. Wymagają one dokonania niezwłocznych napraw lub w przypadku braku środków finansowych, tymczasowo odpowiedniego oznakowania. Kolejne 31% dróg to klasa C. Są to te odcinki dróg, które wymagają podjęcia działań naprawczych w najbliższym okresie czasu. Jedynie nieco ponad połowa dróg (51,8%) znajdowała się w stanie pożądanym lub dobrym (klasa B i A).

Przyczyny złego stanu dróg w Polsce

Jest kilka przyczyn złego stanu dróg w Polsce. Jedną z nich jest wielokrotnie pojawiająca się różnica temperatur w okresie zimowym, która powoduje powiększanie się mikrouszkodzeń pokrywających drogi. Woda, która je wypełnia wielokrotnie zmniejsza i zwiększa swoją objętość powiększając tym samym powstałe uszkodzenia. Na szczęście nowe drogi są wykonywane z coraz lepszych materiałów, dzięki czemu stają się bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Taśmy dylatacyjne dostępne są na stronie Centrum Zaopatrzenia Drogownictwa

Wzrost ruchu ciężarowego

Kolejną z przyczyny niszczenia nawierzchni dróg jest wzrost ruchu pojazdów ciężarowych. Szczególne znaczenie ma wzrost do 68% ruchu pojazdów ciężarowych z naczepami 3-osiowymi. To właśnie te pojazdy odpowiadają w największym stopniu za powstawanie uszkodzeń dróg.

Przyczyny metodologiczne

Ostatnią z głównych przyczyn jest fakt, że w 2016 roku oddano do użytku mniejszą ilość nowych dróg klasy A i S niż w roku poprzednim. Nowo drogi ze swojej natury kwalifikują się do klasy A, co ma swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych. Zmianie uległa także metoda pomiaru. Od 2015 ocena jakości dróg jest znacznie bardziej dokładna ze względu na nowe procedury i narzędzia oceny stanu dróg. Przede wszystkim wprowadzono do użytku automatyczne systemy mapowania, które tworzą trójwymiarowy obraz nawierzchni polskich dróg. Dzięki temu ocena stanu dróg jest dokonywana automatycznie przez komputer.

Województwa o najgorszym stanie dróg

W Polsce znajdują się województwa, w których stan dróg jest gorszy niż wynosi średnia krajowa. Wynika to przede wszystkim z dużej intensywności ruchu w tym rejonie. W szczególności zjawisko to dotyczy województwa śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Z kolei najlepszy stan dróg (klasa A i B) mają województwa, gdzie ruch ciężarowy znajduje się na średnim lub niskim poziomie w porównaniu do średniej krajowej. Są to województwa zachodniopomorskie, podlaskie, pomorskie, łódzkie i opolskie.

Budżet na naprawy dróg

Naprawa wszystkich dróg w Polsce, które zakwalifikowano do klasy D i C wyniosłaby 10,4 mld złotych. Kwota ta uwzględnia jedynie bieżące naprawy. Wiele dróg wymaga przebudowy, wykonania odpowiednich podwyższeń i umocnień. Tych działań nie wliczono jednak do tej kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *