Jak wykonać kotwienie rusztowań?

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że prawidłowo wykonane kotwienie rusztowań ma bardzo ważne znaczenie w kontekście bezpiecznej i sprawnej pracy. O czym należy pamiętać realizując to zadanie? Czym powinny charakteryzować się właściwie wykonane rusztowania pod tym względem? Poniżej można znaleźć najważniejsze wskazówki dotyczące tego tematu.

Kotwienie rusztowań – jakimi zasadami trzeba się kierować?

Trzeba podkreślić, że kotwienie rusztowania powinno rozpoczynać się od drugiego poziomu. Niektórzy o tym fakcie zapominają, co niestety ma potem negatywne konsekwencje. Szczególnie zdarza się to osobom początkującym, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w tej branży. Trzeba podkreślić, że kotwienia muszą być rozmieszczone symetrycznie – biorąc pod uwagę całą powierzchnię rusztowania. Jest to kolejna bardzo ważna kwestia. Niestosowanie się do tej wskazówki sprawi, że konstrukcje nie będą równomiernie obciążone, co oczywiście wpływa na bezpieczeństwo pracowników oraz płynność wykonywanej pracy. Warto zaznaczyć, że kotwy powinny być rozmieszczone co drugie pole w poziomie. To jednak nie wszystko. Należy dodać, że takie elementy muszą być umieszczone w co drugiej kondygnacji. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Mianowicie sąsiednie rzędy zakotwień muszą być przesunięte w stosunku do siebie o dokładnie jedno pole. To także ma bardzo ważny wpływ w aspekcie prawidłowego zamocowania rusztowania i tym samym bezpieczeństwa pracowników, którzy będą wykonywali swoje określone zajęcia.

Szalunki i rusztowania delta-bud.eu – montaż, wynajem i instalacja rusztowań i szalunków

Jeśli chodzi o pion komunikacyjny, to powinien on znajdować się z każdej ze stron w odległości co 4 metry. Niektórzy zadają sobie pytanie czy ta odległość musi być kurczowo przestrzegana. Najlepiej byłoby, żeby precyzyjnie stosować się do tej zasady. Wszystko dlatego, że dzięki temu można zagwarantować sobie jeszcze większe bezpieczeństwo, co zawsze powinno być kwestią priorytetową. Natomiast skrajne ciągi pionowe ram powinny być kotwione także dokładnie co 4 metry. Jak wygląda sprawa z najwyższą kondygnacją? W tym przypadku powinna ona być kotwiona w co drugie pole.

Należy zwrócić uwagę, że ramy – do których mocuje się zewnętrzna konsole rozszerzające – także muszą być dokładnie i precyzyjnie kotwione. Nie ma od tej reguły żadnego odstępstwa. Jeśli ktoś wychodzi z założenia, że jedna lub dwie ramy nie muszą być kotwione i tak naprawdę nic się nie stanie, to jest w dużym błędzie… Trzeba zaznaczyć, że kotwy muszą znajdować się na skrajnych pionach rusztowania. Istotną kwestią jest również usytuowanie wszystkich zastosowanych kotew. Trzeba podkreślić, że osoby – które są odpowiedzialne za wykonanie tego zadania – powinny tak realizować swoje czynności, aby zagwarantować swobodę w czasie poruszania się po rusztowaniach. Pracownicy po prostu nie powinni czuć w tym aspekcie żadnego dyskomfortu. Poza tym kotwy powinny być wykonane relatywnie blisko węzła rusztowania, a także prostopadle do ściany. Stosowanie się do tych wskazówek sprawi, że prace będą nie tylko wykonywane szybko, ale przede wszystkim bezpiecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *